This is a free Purot.net wiki
  • View:

9. kerta: Arvot ja hyvä elämä

Ennakkotehtävä

  • Lue Moilasen Pentin tekstit "Opettaja kasvattajana" (s. 17-29) ja "Hyväksi opettajaksi ja hyväksi ihmiseksi" (s. 81-83, 96-103).
  • Nimeä kolme arvoa, joita haluat vastustaa kasvatuksessa. Pyri keksimään ainakin yksi sellainen vastustamasi arvo, jota joku kollegasi saattaisi kannattaa.
  • Tee lyhyet muistiinpanot siitä, mitä hyvä elämä koulussa mielestäsi tarkoittaa? Entä mitkä asiat uhkaavat ja estävät oppilaiden ja opettajien hyvää kouluelämää?
  • Kurssipalaute

Käsittelemiämme teemoja

  • Valinta: mitä arvoja viime viikonloppuna ilmensin?
  • Mitä arvoja vastustamme kasvatuksessa?
  • Minkälaista on hyvä elämä koulussa? Mikä sitä estää ja uhkaa?
  • Missä menevät positiivisen monikulttuurisuuden rajat?

Voiko monikulttuurisessa koulussa opettaa tiedettä?

Onko filosofia hyvän elämän este?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Suuri kiitos koko ryhmälle aktiivisesta otteesta mielenkiintoisiin keskusteluihin koko kurssimme ajalta!
MikkoValtonen   (07.05.2012 20:57)
  Reply