This is a free Purot.net wiki
  • View:

4. kerta: Paulo Freiren kyydissä

  • ennen tapaamista: lue Paulo Freiren teoksesta Sorrettujen pedagogiikka sivut 75-105.
  • kolikkotehtävä
  • tunnistammeko itsessämme tallettavan kasvatuksen piirteitä?
  • onko meistä vaarana tulla hyvää tarkoittavia opettajia, jotka Freiren väitteen mukaan huomaamattaan tekevät työtä epäinhimillistymisen hyväksi?
  • pitäisikö dikotomia opettajan ja oppilaan välillä purkaa? Tulisiko oppilaan mieltää itsensä toisaalta myös opettajaksi ja opettajan itsensä oppilaaksi?
  • tarvitaanko koulussa problematisoivaa kasvatusta ja dialogisuutta? Onko niille tilaa vai pitäisikö niille tehdä tilaa?

Lehtimaja, L. 2006. Freiren kyydissä. Helsinki: Like.

Freire, P. 2005. Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Paulo jännän äärellä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tältä kerralta jäi itselle mieleen erityisesti se, kun huomasimme suuren osan kanssa ajattelevamme "minä-olen-kyllä-sitoutunut-muuttamaan-maailmaa-paremmaksi-mutta-muut-eivät-siihen-ole"-tapaisesti. Mistäköhän tämä itsessänikin tunnistamani epäluottamus oikein nousee?
MikkoValtonen   (26.03.2012 18:03)
  Reply