This is a free Purot.net wiki
  • View:

5. kerta: Miten kieli ja valta kietoutuvat toisiinsa?

  • Ennen tapaamista: Lue pätkä George Orwellin kuuluistasta romaanista Vuonna 1984 sekä Tuomas Nevanlinnan ja Jukka Relanderin Orwellin ajattelua nykyaikaan soveltava teksti Uusuusuuskieli.
  • Kasvatuksen (uus)uuskieli - katso kuvat! Onko esimerkiksi sellaisten käsitteiden kuin lapsi/oppilaslähtöisyys, integraatio, yhteisöllisyys, yksilöllisyys, oma-aloitteisuus, aktiivisuus, tehostettu tuki ja dialogisuus käytössä (uus)uuskielen piirteitä?
  • Harrastetaanko kouluissa kaksoisajattelua? Sorrummeko omassa kasvatusfilosofiassamme samaan kardinaalivirheeseen?
  • Aivojen tyhjennys inspired by Annika
  • Minkälainen kielenkäyttö on kasvatuksessa viisasta? Minkälainen taas tuhoisaa ja epäeettistä? Pitäisikö lapselle kertoa, että joulupukki ei ole olemassa?
  • Antamanne välipalaute: kokoontumisissa mukavan rento tunnelma; kiiretöntä; erilaista ja virkistävää; soljuvaa ja vapaamuotoista, silti koko ajan antoisaa; ennakkotehtävät joskus raskaita; myöhäinen ajankohta ei kovin ihanteellinen; kellonajasta huolimatta mukavaa; joutuu ajattelemaan, pakko olla aidosti läsnä; kerrankin tehdään jotain tässä talossa niinkuin opetetaan; yksi oppilaslähtöisimmistä kursseista

Nevanlinna, T. & Relander, J. 2006. Työn sanat. Helsinki: Teos.

Orwell, G. 1971. Vuonna 1984. Helsinki: WSOY.

Mitä on kaksoisajattelu?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kiitos paljon tänään antamastanne välipalautteesta! Jos et saanut suutasi auki tai tuli kotimatkalla jokin mainitsemisen arvoinen kehu tai viiltävä kritiikki mieleen, niin please, kirjoitathan sen tänne, kirjoitathan? Kannustavaa huomata kuitenkin, että aika moni asia noviisiopella ilmeisesti onnistunutkin :) Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että myöhäinen kokoontumisaika ei ole kovin ihanteellinen; myös antamieni ennakkotehtävien raskausaste on itseänikin pohdituttanut. Olette yleisesti pohdiskeleva, aktiivinen ja omista kokemuksistanne taitavasti ammentava ryhmä, ilo on teitä ohjata.
MikkoValtonen   (27.03.2012 19:26)
  Reply

Täällä ajatuspoliisi: ikävänä velvollisuutenani minun on kerrottava teille, että useampi teistä syyllistyi tänään oivallusryhmässämme ajatusrikokseen. Sakot jaetaan sitten ensi kerran alussa.
MikkoValtonen   (27.03.2012 19:14)
  Reply