This is a free Purot.net wiki
  • View:

2. kerta: Kenen kasvatusfilosofiaa?

  • ennen tapaamista: lue Tuukka Tomperin johdanto teokseen Sokrates koulussa sekä pätkä Anthony de Mellon teoksesta Havahtuminen. Keksi 1-3 mielestänne keskeistä ja itsellesi mielenkiintoista kasvatusfilosofista kysymystä, johon haluaisit tämän kurssin aikana vastata ja ottaa kantaa.
  • kurssin perustehtävä: tulla filosofisen pohdinnan kautta kasvattajana hieman nykyistä viisaammaksi, omaan Sofiaan tutustuminen
  • suodatinpussitehtävä: Olenko minä oma opettajani?
  • omien kasvatusfilosofisten kysymystemme alustavaa esittelyä
  • pedagoginen Tukholman syndrooma vs. pedagoginen Liman syndrooma
  • Olemmeko me pedagogisia unessakävelijöitä? Jos olemme, millä tavalla?
  • Tarina kadonneiden avainten etsimisestä katulampun alta -> filosofia taskulamppuna, jolla avaimia voi etsiä myös pimeämmistä paikoista (ks. http://en.wikipedia.org/wiki/Streetlight_effect)

Mello, A.D. 2000. Havahtuminen. Helsinki: Like.

Tomperi, T. 2008. Johdanto: Kasvatus, pedagoginen filosofia ja filosofianopetus.
          Teoksessa T. Tomperi & H. Juuso (toim.) Sokrates koulussa. Itsenäisen ja
          yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa, 9-27. Tampere: Niin & näin.

Heräämisestä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Ensimmäiseltä varsinaiselta kerralta jäi mieleen erityisesti se, että lähes kaikki teistä kirjoittivat suodatinpussiin "Minä olen oma opettajani". Heti tein itsestäni melkein työttömän :D
MikkoValtonen   (26.03.2012 19:26)
  Reply