This is a free Purot.net wiki
  • View:

6. kerta: Mitä on kasvattajan tarinallinen viisaus?

Ennakkotehtävä

  • Lue Moilasen Pentin teksti.
  • Keksi jokin osuva metafora omasta opettajuudestasi, jota kohti haluaisit pyrkiä. Perustele valintasi ja pohdi myös itsekriittisesti lymyääkö metaforassasi jotain potentiaalisesti arveluttavaa, onko siinä ehkä mahdollisesti jotain huonojakin puolia?
  • Mieti jokin hetki omasta menneisyydestäsi, jossa olet itse kohdannut viisasta kasvatusta tai ollut itse mielestäsi viisas kasvattaja.

Moilanen, P. 2006. Opettaja kasvattajana. Johdatusta opettajan ammatin eettisiin kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetusmoniste.

 

Käsittelemiämme aiheita

  • Millaisia tarinoita kerromme koulussa oppilaista ja itsestämme?
  • Menneitä tarinoita kohtaamastamme tai itse toteuttamastamme kasvatuksellista viisaudesta. Mistä haluaisimme näissä ottaa viisaudellista malliesimerkkiä?
  • Keksimämme metaforat omasta tulevaisuuden opettajuudestamme.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Pohdituttamaan jäi erityisesti kysymyksymme siitä, että onko koulussa eräänlainen negatiivisten tarinoiden kertomisen kulttuuri? Kertomalla omista ”vaikeuksistaan” saa kollegoiltaan, jos ei muuta, niin huomiota. Suhtaudutaanko valoisampiin ”meidän-luokassa-on-hyvä-henki-ja-pidän-oppilaistani”-tarinoihin todella koulussa lähtökohtaisesti epäillen kollegiaalisen iloitsemisen sijasta?

Keksimänne metaforat, kilpirauhasesta monitoimikoneeseen ja auringonnousuun, olivat yleisesti erittäin luovia ja hauskoja!
MikkoValtonen   (26.04.2012 20:34)
  Reply