This is a free Purot.net wiki
  • View:

7. kerta: Opettajan työn ristiriitatilanteet

Sorrettujen teatteri: konflikti opettajan ja kouluinstituution välillä

Konflikti oppilaan vanhemman kanssa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Suuri kiitos kaikille hyvästä heittäytymisestä! Olitte onnistuneet hienosti kirjoittamaan neljä erilaista, samaistuttavaa kohtausta, joita lähditte rohkeasti yhdessä työstämään. Muistutuksena vielä, että tämä ei siis ollut viisauden vallankumous, vaan vasta sen harjoitus :)
MikkoValtonen   (26.04.2012 19:35)
  Reply