This is a free Purot.net wiki
  • View:

Oma kasvatusfilosofia

  • henkilökohtainen, tavoitteena oma ääni
  • tehdään ennen kaikkea itseä varten – vältä mielistelevää sanahelinää, joka ei kosketa tai näy omassa opetustyössä!
  • aito pohdinta ja etsiminen komeaa retoriikkaa tärkeämpää
  • mieti miten oma opetusfilosofiasi kytkeytyy kielenkäyttöön, toimintaan sekä tunteiden huomioimiseen omassa opetuksessasi?
  • tavoitteena viisaan kasvattajan näkökulma

Pyrimme kurssilla kohti omaäänistä viisautta ja luomaan kasvatusfilosofian luonnosta, joka ilmenisi myös konkreettisesti toiminnassa.

Palauta sähköpostilla 14.5. mennessä.

Minun ääneni

Änkyttävä kuningas löytää äänensä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username