This is a free Purot.net wiki
  • View:

3. kerta: Kenen kasvatusta? Kenen päämääriä?

  • ennen tapaamista: lue Tomperin, Vuorikosken ja Kiilakosken teksti Kenen kasvatus? sekä Lissu Lehtimajan Paulo Freirestä kertova sarjakuva. Kirjoita ja lähetä kasvatusfilosofiasi ensimmäinen versio.
  • Kenen vallassa kasvatus kouluissa on? Kenen vallassa sen tulisi olla?
  • Kenen yhteiskuntaa kasvatuksella ajetaan nykypäivän Suomessa? Entä millaista yhteiskuntaa kasvatuksella pitäisi edistää?

Lehtimaja, L. 2006. Freiren kyydissä. Helsinki: Like.

Tomperi, T., Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Kenen kasvatus?. Teoksessa T.
           Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.) Kenen kasvatus? Kriittinen
           pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, 7-28. Tampere: Vastapaino.

Kasvatus murroksessa?

Jos Pink Floyd on oikeassa, tuleeko meistä työttömiä?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tällä kerralla olisi ollut mielenkiintoista pohtia kanssanne myös seuraavia käsittelemättä jääneitä kysymyksiä:
Onko yhteiskuntakriittisyys opettajan hyve vai pahe?
Onko opettajan työ poliittinen vai byrokraattinen ammatti? Vai sekä että?
MikkoValtonen   (31.03.2012 20:17)
  Reply

Itselle jäi mieleen tästä kerrasta erityisesti se, kuinka monella eri taholla huomasimme olevan kasvatuksellista valtaa.
MikkoValtonen   (26.03.2012 17:50)
  Reply