This is a free Purot.net wiki
  • View:

3. kerta: Kenen kasvatusta? Kenen päämääriä?

  • ennen tapaamista: lue Tomperin, Vuorikosken ja Kiilakosken teksti Kenen kasvatus? sekä Lissu Lehtimajan Paulo Freirestä kertova sarjakuva. Kirjoita ja lähetä kasvatusfilosofiasi ensimmäinen versio.
  • Kenen vallassa kasvatus kouluissa on? Kenen vallassa sen tulisi olla?
  • Kenen yhteiskuntaa kasvatuksella ajetaan nykypäivän Suomessa? Entä millaista yhteiskuntaa kasvatuksella pitäisi edistää?

Lehtimaja, L. 2006. Freiren kyydissä. Helsinki: Like.

Tomperi, T., Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Kenen kasvatus?. Teoksessa T.
           Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.) Kenen kasvatus? Kriittinen
           pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, 7-28. Tampere: Vastapaino.

Kasvatus murroksessa?

Jos Pink Floyd on oikeassa, tuleeko meistä työttömiä?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tällä kerralla olisi ollut mielenkiintoista pohtia kanssanne myös seuraavia käsittelemättä jääneitä kysymyksiä:
Onko yhteiskuntakriittisyys opettajan hyve vai pahe?
Onko opettajan työ poliittinen vai byrokraattinen ammatti? Vai sekä että?

Itselle jäi mieleen tästä kerrasta erityisesti se, kuinka monella eri taholla huomasimme olevan kasvatuksellista valtaa.